Menu

Jak właściwie układać kable elektro-energetyczne?

Jak właściwie układać kable elektro-energetyczne?

Sposoby układania kabli elektro-energetycznych są ściśle określone polskimi normami i rozporządzeniami. Z tego powodu wszelkie szczegóły warto ustalić na samym początku procesu projektowania instalacji elektrycznej.

Metoda ułożenia przewodów powinna odpowiadać charakterowi konkretnego pomieszczenia lub budynku. Dzięki temu nie tylko instalacja elektryczna zostanie ułożona zgodnie z przepisami, ale także zadbamy o jej bezpieczną eksploatację i ograniczymy ryzyko pożaru.

Instalacja podtynkowa

W budynkach mieszkalnych najczęściej układa się przewody w technologii wtynkowej. Umieszcza się je wówczas na surowych sufitach i ścianach, a następnie zakrywa warstwą tynku. Jego minimalna grubość musi wynosić przynajmniej 5 mm. Grubsze przewody umieszcza się przeważnie we wcześniej przygotowanych do tego bruzdach. Mocować kable należy uchwytami szybkiego montażu wykonanymi z tworzyw sztucznych. Mają one zróżnicowaną grubość, a zatem bez problemu można je dostosować do różnych rozmiarów przewodów. Mocowanie kabli nie powinno się za to odbywać za pomocą jakichkolwiek elementów stalowych - np. gwoździ. Bardzo łatwo w ten sposób uszkodzić izolację i spowodować zwarcie. Technika wtynkowa wymaga zastosowania specjalnych przewodów (oznaczonych ytyd). Kable te łatwo przylegają do podłoża, a także są stosunkowo cienkie. Technika wtynkowa pozwala na zmniejszenie kosztów wykonania instalacji i łatwy montaż przewodów. Ich ewentualna wymiana nie jest za to prosta. Trudno też wyśledzić położenie konkretnych przewodów po położeniu tynku na ścianach i sufitach.

Instalacja w podłodze

Instalacja elektryczna może również być położona w podłodze. Konieczne są tu jednak rury Peszla, które ochronią kable przed uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie wylewania podłogi lub prowadzenia innych prac budowlanych. Jeśli kable układane są w podłodze, warstwa wyrównawcza musi mieć grubość przynajmniej 60 mm. Instalacja powinna być tak wykonana, by była w pełni bezpieczna w eksploatacji i nie ulegała niekorzystnym wpływom czynników środowiskowych.