Menu

Jak właściwie zachować się w przypadku porażenia prądem elektrycznym?

Jak właściwie zachować się w przypadku porażenia prądem elektrycznym?

Powszechne używanie urządzeń elektrycznych sprawia, że często jesteśmy narażeni na porażenie prądem. Powodem wypadków jest najczęściej niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa, które łatwo mogą nas uchronić przed narażeniem się na poważne obrażenia lub nawet śmierć. Trzeba tu zaznaczyć, że zagrożenia związane z elektrycznością są niezwykle zdradliwe. Nie możemy ich przecież dostrzec wzrokiem, usłyszeć czy w porę wyczuć węchem.

Sprawia to, iż powinniśmy robić wszystko, by skutecznie im zapobiegać. Statystyki dowiodły, iż 70-85% wypadków porażenia prądem jest wynikiem błędnego postępowania człowieka.

Jak prąd elektryczny działa na organizm człowieka

Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być:

 • Bezpośrednie, gdy prąd przepływa przez ciało człowieka.
  Następuje wówczas:
  - zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego,
  - zatrzymanie oddechu,
  - migotanie komór serca,
  - zaburzenia krążenia krwi,
  - oparzenia zewnętrzne i wewnętrzne,
  - skurcze mięśni.

 • Pośrednie - prąd elektryczny nie przepływa przez ciało, jednak następują inne obrażenia związane np. z uszkodzeniem wzroku w efekcie działania łuku elektrycznego.

Im większą częścią ciała człowieka przepływa prąd elektryczny, tym poważniejsze są skutki patofizjologiczne. Najgorzej jest, gdy porażeniu ulegnie okolica serca - najczęściej w wypadku bierze udział lewa ręka. Szanse ofiary maleją także wtedy, gdy jej naskórek jest wilgotny - stawia mniejszy opór przepływającemu prądowi.

Gdy do wypadku już dojdzie

Podstawowa sprawa to uwolnienie poszkodowanej osoby spod działania prądu elektrycznego i rozpoczęcie akcji ratowniczej. Warto wiedzieć, że w miarę upływającego czasu szanse na przeżycie maleją. Udzielenie pomocy w pierwszej minucie to aż 98% szans na uratowanie życia. Jeśli odpowiednia reakcja nastąpi po 8 minutach, ofiara wypadku ma tylko 5% szans na przeżycie.

Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdują się inni ludzie, powinni oni jak najszybciej wezwać pomoc lekarską.
Uwolnić osobę porażoną spod napięcia elektrycznego należy przez Wyłączenie napięcia obwodu elektrycznego przy pomocy wyłącznika, wyciągnięcia wtyczki z kontaktu lub wykręcenia bezpieczników. Jeśli jest to niemożliwe lub trwałoby zbyt długo, należy odciągnąć porażonego od urządzeń pozostających pod napięciem. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ciała porażonego. Należy chwycić i ciągnąć za luźne części odzieży lub do odsunięcia poszkodowanego użyć dowolnego przedmiotu zrobionego z materiału izolacyjnego.
Po wykonaniu tej czynności należy ocenić stan porażonego i przeprowadzić badanie wstępne.

Trzeba starannie skontrolować, czy poszkodowany:

 • Jest przytomny czy nieprzytomny,
 • Czy i jak oddycha,
 • Czy zachowana jest wydolność krążenia i pracuje serce (należy osłuchać okolice klatki piersiowej i zbadać tętno na tętnicy szyjnej).

Badanie takie pozwoli na określenie właściwego zakresu pomocy i sposobu jej udzielenia.