Menu

Jakie wymagania powinna spełniać instalacja elektryczna w łazience?

Jakie wymagania powinna spełniać instalacja elektryczna w łazience?

Jednym z ważniejszych aspektów budowania łazienki jest zadbanie o prawidłowy montaż instalacji elektrycznej. Ze względu na fakt, że w pomieszczeniu tym panuje zwiększona wilgoć, znacznie wzrasta ryzyko porażenia prądem. Tym zatem, na co szczególnie zwrócimy uwagę, jest niewątpliwie nasze bezpieczeństwo.

Warunki, jakie musi spełnić instalacja elektryczna w łazience określa norma PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. W normie tej wyróżnia się 3 strefy: 0, 1 i 2. W płaszczyźnie poziomej strefy pokrywają się z wymiarami wanny lub brodzika przy natrysku. Strefa 2 otaczająca strefę 1 ma szerokość 60 cm. W pionie strefa 0 pokrywa się z wymiarami wanny oraz brodzika, a strefy 1 i 2 sięgają do wysokości 225 cm od poziomu podłogi (strefa 1 jest usytuowana również pod wanną i brodzikiem). Ponadto w łazience wykonuje się dodatkowe miejscowe połączenia wyrównawcze.

Wyposażenie elektryczne w wyznaczonych normą strefach musi mieć ściśle określone stopnie ochrony, które określone są w kodzie IP [wg PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)]: w strefie 0 IPX7 (ochrona przed zalaniem wodą) w strefach 1 i 2 IPX4 (ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku).

W obwodach zasilających urządzenia 230 V powinny być odrębne przewody neutralne N oraz ochronne PE i wyłączniki różnicowoprądowe na prąd różnicowy do 30 mA. Można również stosować urządzenia pracujące przy bardzo niskim napięciu, obwody SELV lub PELV.
Często pojawia się problem, w jaki sposób właściwie zainstalować oprawy oświetleniowe nad wanną i jakie one muszą być. Tutaj również najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby korzystającej z łazienki. Oprawy oświetleniowe należy więc umieszczać poza górną granicą stref ochronnych. Jeśli zaś taki warunek nie będzie spełniony, trzeba zamontować oprawy specjalne.

Choć wszystko to wydaje się nieco skomplikowane, to jednak dbając o właściwą instalację elektryczną w łazience, zapewniamy bezpieczeństwo sobie i naszej rodzinie.