Menu

Prawo budowlane

Odległości budynku od granicy działki

Jeśli budujesz dom z pewnością chcesz wiedzieć więcej na temat usytuowania budynku na działce. W tym artykule dowiesz się jakie są aktualne ustawowe odległości budynku od granicy działki.

Szerokość dojazdu i dojścia do budynków

Warunki techniczne dotyczące dojazdu i dojścia do budynków określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budowa domu bez pozwolenia

Od 1 stycznia 2015 r. nie jest wymagane pozwolenie na budowę domu. Pozwolenie na budowę zostało zastąpione zgłoszeniem budowlanym.

X

Czujniki dymu obowiązkowe

Każdego roku w sezonie zimowym zwiększa się liczba pożarów i śmiertelnych ofiar zaczadzenia. Przypuszcza się, że gdyby w każdym domu zamontowane były czujniki dymu, takie tragedie byłyby sporadyczne. Sprawdź kiedy czujniki dymu będą montowane obowiązkowo w domach.

Separatory tłuszczu rozdzielające ścieki

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie montażu separatorów tłuszczu rozdzielających ścieki. Gdzie i kiedy konieczny będzie ich montaż? Sprawdź szczegóły.