Menu

Na czym polega net-billing?

Na czym polega net-billing?

Net-billing to system rozliczeń, który umożliwia właścicielom instalacji solarnych sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Generowaną energię elektryczną można wykorzystać w gospodarstwie domowym lub sprzedać do sieci. Jeśli instalacja wytwarza więcej energii, niż potrzeba w danym momencie, nadwyżki są przekazywane do sieci, a właściciel otrzymuje za nie wynagrodzenie od zakładu energetycznego.

Net-billing działa w oparciu o specjalną umowę pomiędzy właścicielem instalacji a zakładem energetycznym, który ma obowiązek odebrać energię elektryczną z instalacji. W Polsce net-billing jest regulowany przez Ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz przez tzw. taryfę gwarantowaną, która określa cenę, jaką właściciel instalacji otrzymuje za sprzedaną energię elektryczną.

Zaletą net-billingu jest możliwość dodatkowych oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, ponieważ właściciel instalacji może sprzedać nadwyżki energii, które nie są wykorzystane w gospodarstwie domowym. W ten sposób można też przyczynić się do produkcji energii odnawialnej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Opłacalność instalacji solarnej z umową w net-billingu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość instalacji, koszty instalacji i utrzymania, warunki pogodowe oraz warunki umowy z zakładem energetycznym. Dlatego przed podjęciem decyzji o wyborze net-billingu warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skonsultować się z ekspertami.